Kırklareli'nde, ‘Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri' Veriliyor
A+ A-
23 Eylül 2018 Pazar 14:43:36
Kırklareli’nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aile hekimlerine Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri’ veriliyor.
Kırklareli’nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aile hekimlerine Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri’ veriliyor.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla 2017-2018 yılları içerisinde Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) yapıldı. Bu eğitimlere Kırklareli’nden Uzm.Dr. Olgu Nur Dereci ile Aile Hekimi Dr. Hasan Onat da katıldı.

2019 yılından itibaren birinci basamakta kronik hastalıklar izlemi başlatılması planlanmakta olup aile hekimlerince kronik hastalıklar (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla aile hekimlerine yönelik eğitim veriliyor. Ayrıca, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak gerekiyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Hizmet içi Eğitim Planına istinaden, Müdürlüğün Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Kırklareli’nde görev yapan tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik 4 grup halinde 19 Eylül-04 Ekim 2018 tarihleri arasında hizmet içi eğitimler verilecek.